DA | EN
login

Rensning og recirkulering af procesvand

Da vibrationsprocessen er en våd proces kræves der vand og compound. I forbindelse med processen vil vandet blive forurenet med støv fra det bearbejdede emne. Afhængig af materialet kan det bl.a. omfatte tungmetaller. I de tilfælde er det nødvendigt at opsamle vandet fra processen. For at spare omkostningen til vand kan man ved indsættelse af en centrifuge få vandet renset så det kan anvendes igen. Centrifugeringen har den klare fordel at den ikke fjerner compounden fra vandet, men kun slibestøv, tungemetaller og andre urenheder der ikke skal anvendes i selve slibeprocessen.

 

 

Vandet tilsættes et flokningsmiddel der gør at urenhederne sætter sig i filteret på centrifugen, således at det kan samles op og afleveres til deponi.

Ved anvendelse af mindre anlæg i kortere perioder kan man anvende en bundfældningstank. Her synker slammet til bunds i tanken og overfladevandet anvendes et antal gange. Når vandet her skal skiftes sendes hele tankens indhold til deponi.