Frontlukkede vaskemaskiner

SPRAYCLEAN-serien er designet til automatisk og effektiv spuling af emner med bio-nedbrydelige sæbeopløsninger. Maskinerne har pneumatisk frontåbning og har varmeisoleret tank, udsugning af damp som standard. Serien kan også leveres som Multi-Stage med skylletrin og tørring. Multi-Stage leveres med PLC-styring som standard og alle maskinerne har et stort udvalg af optioner.

Optioner

  • Isolering af arbejdskammer
  • Olieskimmer
  • Olieseparator med cirkulation
  • Partikelfilter
  • Magnetventil ved påfyldning
  • Dosringspumpe, enten tidsstyret eller med valgfri koncentration
  • Drænpumpe på tank for ompumpning af spildevand til ekstern tank
  • Ekstra vaske- eller skyle-trin

 

Tilbage til vaskemaskiner