Slibning

Slibning dækker i Preben Z's univers værktøjer fra den grove flapdisc til de fineste skiver eller bånd. De sidste kan anvendes som forberedelse før en egentlig polering. For at lette oversigten er området i produktkataloget inddelt i disse områder:

  • Flapdisc
  • Slibeark
  • Slibebånd
  • Sliberinge og kapper
  • Slibevifter
  • Fiberrondeller
  • Slibeskiver
  • Ruller